Επόμενος Αγώνας

Α.Ο.ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΡΗΣ (ΚΥΠΕΛΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ  27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (20.00)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔελτία Τύπου

Διάψευση δημοσιευμάτων περί λύσης συμβολαίων και μεταγραφών

Ανακοίνωση της ΠΑΕ AO Τρίκαλα

Η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα είναι αναγκασμένη εκ των πραγμάτων να διαψεύσει δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που αφορούν λύση συμβολαίων και μεταγραφολογία.

Κατανοούμε την αναγκαιότητα για πληροφόρηση αλλά θα πρέπει ο Τρικαλινός φίλαθλος να ενημερώνεται σωστά.  

Χρειάζεται προσοχή, καθώς δημοσιεύονται "ειδήσεις" και "σενάρια" που μόνο κακό μπορούν να κάνουν στην ομάδα.

Θα είναι πολλοί αυτοί που θα διαψευστούν και θα εκτεθούν με τις όσες ανακρίβειες έχουν γράψει.

Πρόθεση της ΠΑΕ είναι να υπάρχει και θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν την ομάδα.

Κινήσεις έχουν γίνει σε πολλά επίπεδα και προς όλες τις κατευθύνσεις τόσο για την οργάνωση και την στελέχωση σε επίπεδο διοίκησης όσο και την διευθέτηση συμβολαίων και καινούριες μεταγραφές, όμως αυτή την στιγμή δεν υπάρχει τίποτα που να ανακοινωθεί.

Όμως όλα έχουν τον σωστό χρόνο ως προς την ανακοίνωσή τους...

Eκ της ΠΑΕ AO Τρίκαλα 

Γελοιοτήτων συνέχεια...Επιτέλους λίγος σεβασμός.

Αγανακτισμένη απάντηση Βαγγέλη Πλεξίδα σε "στημένο" ρεπορτάζ τοπικής ιστοσελίδας.

"Με έκπληξη παρατηρώ πως οι ανύπαρκτοι συνεχίζουν ακόμη να με κρίνουν και να προσπαθούν να με διαβάλλουν.

Λυπάμαι για ένα συγκεκριμένο προπονητή που πληρώθηκε αδρά από τα Τρίκαλα να αφήνει υπονοούμενα, πως εγώ στεκόμουν "σούζα" σε παράγοντα του ποδοσφαίρου.

Εγώ προσοχή θα στεκόμουν μόνο στον πατέρα μου και σε κανέναν άλλο.

Προς τι τόσο ενόχληση από την ύπαρξη μου στο χώρο του ποδοσφαίρου, από ανθρώπους που δεν σέβονται το «ψωμί που έφαγαν».

Γιατί ο ίδιος ανύπαρκτος "δημοσιογραφίσκος" "Βαγγε-Λάκης" συνεχίζει να με λασπολογεί;

Γιατί ντρέπεται να γράψει και το όνομά του κάτω από τα κακεντρεχή σχόλια που γράφει;
Γιατί αυτοί που φιλοξενούν τα βλακώδη "άρθρα" του επιτρέπουν να κρύβεται πίσω από την ανωνυμία;
Μήπως υιοθετούν τα γραφόμενα;
Να βγουν να μας το πουν. Με υπογραφή.

Δεν μπορούν να χωνέψουν ότι, ότι και να γράψει ή ότι και να πει ένας ανύπαρκτος ο ΑΟΤ θα συνεχίσει να έχει επιτυχίες;

Ακόμη λυπάμαι επίσης πολύ για κάποιους Τρικαλινούς οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το όνομα του ΑΟ Τρίκαλα και οι οποίοι δεν τιμούν την φανέλα που φόρεσαν γιατί κατηγορώντας τους εκπρόσωπους της ΠΑΕ είναι σαν να κατηγορούν την ίδια την ομάδα την οποία λένε ότι αγάπησαν.
Ας τους κρίνει ο φίλαθλος κόσμος."

Βαγγέλης Πλεξίδας


ΥΓ. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ κλήθηκε από την διοίκηση του Ελευθεροχωρίου να συμμετέχει σε εκδήλωση της ομάδας. Ωστόσο λόγο επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραβρεθεί. Θέλει όμως να συγχαρεί την διοίκηση του συλλόγου  για την συγκεκριμένη εκδήλωση.


   

Έκτακτη Γενική Συνέλευση με κύριο θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ.Μ.Α.Ε. 68497/06/Β/09/9)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ Π.Α.Ε στα Τρίκαλα επί της οδού Β. Ουγκώ 2 την 17η Ιουλίου 2010 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ. προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.


Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερων προσκλήσεων σε:
Α’ Επαναληπτική Συνέλευση την 28η Ιουλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. και εφ’ όσον παραστεί ανάγκη σε Β’ Επαναληπτική Συνέλευση την 8η Αυγούστου 2010 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 μ.μ. οι οποίες θα λάβουν χώρα επίσης στα γραφεία της ΠΑΕ στα Τρίκαλα επί της οδού Β. Ουγκώ 2.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.    α.  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (358.400€) , με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων της Εταιρείας στον λογαριασμό 43(ποσά προοριζόμενα για αύξηση) και καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι (14.336) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 25€ ευρώ εκάστης.

β. Τροποποίηση του Άρθρου 7 του Καταστατικού .


2.  Λοιπά θέματα .

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της εταιρείας, τους προσωρινούς τίτλους στην οδό Β. Ουγκώ 2 στα Τρίκαλα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία που έχει έδρα την Ελλάδα, και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τις τυχόν εξουσιοδοτήσεις και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Όσοι εκ των μετόχων  επιθυμούν να αναλάβουν μετοχές της Π.Α.Ε. είτε σε ποσοστό άνω του 10% του Μ.Κ, είτε ποσοστό με το οποίο θα καθίστανται κάτοχοι άνω του 10% του Μ.Κ.  θα πρέπει επιπλέον να υποβάλλουν προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και
α) Φορολογική και ασφαλιστική  ενημερότητα.
β) Θεωρημένα αντίγραφα των φορολογικών  δηλώσεων ενός εκάστου  των τριών τελευταίων ετών.
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου  από το οποίο να προκύπτει ότι στα ως άνω πρόσωπα δεν συντρέχουν τα κωλύματα των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.2725/99, όπως ισχύει,και
δ)Βεβαίωση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος ότι δεν έχει τιμωρηθεί ο κάθε μέτοχος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν 2725/99 (πειθαρχικές παραβάσεις για τις οποίες έχει επιβληθεί ποινή στέρησης φιλάθλου ιδιότητας) ή ότι έχουν εκτίσει τυχόν ποινή που τους είχε επιβληθεί .

Εάν κάποιος μέτοχος αποκτήσει ποσοστό μετοχών που υπερβαίνει το 33%του ΜΚ της Εταιρείας, θα πρέπει επιπλέον να υποβάλλει προς την ΕΕΑ και τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, εγκεκριμένο από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συμβούλων, στο οποίο περιλαμβάνονται σχέδια δράσης για την Π.Α.Ε., αναμενόμενα αποτελέσματα και συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης .

Οποιοσδήποτε μέτοχος αναλάβει ποσοστό μετοχών άνω του 1% υποχρεούται να υποβάλει δήλωση της περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες)αυτού, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του στον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και αντίγραφο αυτής και στην Ε.Ε.Α.                                                      


Τρίκαλα , 21 / 6 /2010
Ο Πρόεδρος ΔΣ
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. του ΑΟ Τρίκαλα σας προσκαλεί στην Γενική Συνέλευση της ομάδας την Πέμπτη 10/6/2010 και ώρα 8:30 μμ στην αίθουσα συνεδιάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.


ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ σε όλους τους φιλάθλους

Η παρουσία όλων απαραίτητη

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ

   

Θερμά συγχαρητήρια στον Στέλιο Βάσκο


Η ΠΑΕ Τρίκαλα και προσωπικά ο μεγαλομέτοχος Βαγγέλης Πλεξίδας συγχαίρουν τον μεγάλο Τρικαλινό αθλητή Στέλιο Βάσκο για τον άθλο του.

Ξεπερνώντας όλα τα όρια φυσικών αντοχών κατάφερε να πετύχει ένα άθλο που τιμάει τον ίδιο, την πόλη και την αθλητική ιδέα που τόσα χρόνια υπηρετεί με συνέπεια και ήθος.

Θερμά συγχαρητήρια.
   

Καταγγελία της ΠΑΕ και δήλωση Πλεξίδα για συκοφαντίες


Για λασπολόγους και συκοφάντες…

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ


Η ΠΑΕ Τρίκαλα καταγγέλει την στάση και τις μεθόδους ενός "αρθρογράφου" εν ονόματι Βαγγέλη Κοντοχρήστου ο οποίος συνεχίζει να δημοσιεύει συκοφαντικά άρθρα στην εφημερίδα "Τρικαλινά Νέα" αλλά και στην ιστοσελίδα sportrikala.gr.

Με κακόβουλα και ευφάνταστα σενάρια προσπαθεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην ομάδα κατασυκοφαντώντας την.
Τελευταία τηλεφωνεί σε ποδοσφαιριστές της ομάδας, ρωτάει και προτρέπει (όπως κατήγγειλαν οι ίδιοι) το πότε θα κάνουν προσφυγή!!!
Την απάντηση την πήρε από τους ίδιους αλλά μυαλό δεν βάζει…
Κατ’επανάληψη έχουμε τονίσει οτι η ΠΑΕ Τρίκαλα είναι ίσως από τις ελάχιστες  που δεν χρωστάνε.
Ποιες είναι οι προθέσεις του εν λόγω κυρίου;
Προφανώς να δημιουργηθούν άσχημες εντυπώσεις στον Τρικαλινό κόσμο για την ομάδα αλλά και τον Βαγγέλη Πλεξίδα.
Τον εν λόγω κύριο τον παραδίδουμε στην κρίση των χιλιάδων Τρικαλινών φιλάθλων.Δήλωση Βαγγέλη Πλεξίδα


Και στην μεγαλύτερη επιτυχία δεν έπαψαν να συκοφαντούν...
Είμαι αναγκασμένος εκ των πραγμάτων να μην σιωπήσω. 
Κ. ανύπαρκτε "Βαγγε-Λάκη" λασπολογείς επί δύο χρόνια και συνεχίζεις.
Η λασπολογία σου έφερε ανόδους από την Δ στη Γ από την Γ στη Β κατηγορία.
Η κριτική σου κατέρευσε σαν γυάλινος πύργος.Ακόμη δεν έμαθες από τις γκάφες σου;
Εισαι επικίνδυνος για την πόλη, και για την ομάδα μας η οποία αν δεν κατάλαβες καλά βρίσκεται στα σαλόνια της Β΄Εθνικής Κατηγορίας.
Απορώ με τους εργοδότες σου πού τα μέσα τους φιλοξενούν τα λιβελογραφήματά σου.
Δικαιολογημένα κυνηγημένος από τα μέσα, τώρα, θα είσαι και από το Νομό...


   

Σελίδα 5 από 10

  • Βαθμολογια
  • Αποτελεσματα
  • Σκορερ
A/A Ομάδα Βαθμοί
1
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
19
2 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
16
3 ΟΦΗ
16
4 ΔΙΑΓΟΡΑΣ
13
5 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
12
6 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
11
7 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
11
8 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
10
9 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
10
10 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
9
11 ΙΩΝΙΚΟΣ
8
12 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
8
13 ΤΡΙΚΑΛΑ
7
14 ΠΙΕΡΙΚΟΣ
7
15 ΒΕΡΟΙΑ
7
16 ΕΘΝΙΚΟΣ 5
17 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4
18 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
4

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παναιτωλικός - ΑΟΤ 1-0
Αγροτικός Αστέρας - Ηλιούπολη 1-0
Λεβαδειακός - Διαγόρας 0-1
Πιερικός - Εθνικός 1-1
Θρασύβουλος - Ιωνικός 4-1
ΠΑΣ Γιάννινα - Πανθρακικός 2-1
Δόξα Δράμας - Καλλιθέα 2-0
Βέροια - ΟΦΗ 1-0
Εθνικός Αστέρας - Αν. Καρδίτσας 2-1

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

Aγροτικός Αστέρας - Παναιτωλικός 0-1
ΑΟΤ - Λεβαδειακός 4-0
Ηλιούπολη - Πιερικός 2-1
Διαγόρας - Θρασύβουλος 0-0
Εθνικός - ΠΑΣ Γιάννινα 1-3
Ιωνικός - Δόξα Δράμας 0-0
Πανθρακικός - Βέροια 1-0
Καλλιθέα - Εθνικός Αστέρας 1-0
ΟΦΗ - Αν. Καρδίτσας 2-0


3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

 

Θρασύβουλος - ΑΟΤ 2-0
ΠΑΣ Γιάννινα - Ηλιούπολη 3-0
Δόξα Δράμας - Διαγόρας 2-0
Βέροια - Εθνικός 2-0
Εθνικός Αστέρας - Ιωνικός 0-0
Καρδίτσα - Πανθρακικός 2-1
ΟΦΗ - Καλλιθέα 0-0
Παναιτωλικός - Λεβαδειακός 2-0
Πιερικός - Αγροτικός Αστέρας 1-0

 

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

Πιερικός - Παναιτωλικός 0-1
ΑΟΤ - Δόξα Δράμας 2-0
Λεβαδειακός - Θρασύβουλος 2-2
Ηλιούπολη - Βέροια 1-0
Αγροτικός Αστέρας - ΠΑΣ Γιιάννινα 0-0
Εθνικός - Αν. Καρδίτσας 0-0
Ιωνικός - ΟΦΗ 1-2
Πανθρακικός - Καλλιθέα 2-0
Διαγόρας - Εθνικός Αστέρας 1-0

 

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

 

ΟΦΗ - Διαγόρας 2-0
Εθνικός Αστέρας - ΑΟΤ 1-0
Παναιτωλικός - Θρασύβουλος 2-0
ΠΑΣ Γιάννινα - Πιερικός 3-1
Δόξα Δράμας - Λεβαδειακός 2-1
Βέροια - Αγροτικός Αστέρας 0-0
Καρδίτσα - Ηλιούπολη 1-0
Καλλιθέα - Εθνικός 1-2
Πανθρακικός - Ιωνικός 1-0

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

Α.Ο. Τρίκαλα - ΟΦΗ 0-1
Λεβαδειακός - Εθνικός Αστέρας 4-0
Αγροτικός Αστέρας - Καρδίτσα 3-1
Ηλιούπολη - Καλλιθέα 2-0
Διαγόρας - Πανθρακικός 2-0
Εθνικός - Ιωνικός 1-2
Θρασύβουλος - Δόξα Δράμας 4-1
ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός 3-0
Πιερικός - Βέροια 3-2

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

Kαλλιθέα - Αγροτικός Αστέρας 1-2
Πανθρακικός - Α.Ο.Τρίκαλα 0-0
Ιωνικός - Ηλιούπολη 3-0
Παναιτωλικός - Δόξα Δράμας 1-1
Βέροια - ΠΑΣ Γιάννινα 0-1
ΟΦΗ - Λεβαδειακός 1-0
Καρδίτσα - Πιερικός 2-0
Εθνικός Αστέρας - Θρασύβουλος 1-1
Εθνικός - Διαγόρας 2-4


scorers

6 γκολ: Μπακαγιόκο ( ΠΑΣ Γιάννινα)

4 γκολ:
Zαχαρόπουλος ( Θρασύβουλος)

3 γκολ:
Καραμαλίκης(Παναιτωλικός),   Μαρκόφσκι (Δόξα Δράμας), Γκουέϊ (ΟΦΗ)

2 γκολ
: Κοντογουλίδης ( ΑΟΤ),    Αγρίτης ( ΟΦΗ),  Κυριάκος ( ΠΑΣ Γιάννινα), Χλωρός ( Δόξα Δράμας), Σαϊτιώτης ( Βέροια), Ρομπέρ ( Πανθρακικός),  Λανγκλέ (Θρασύβουλος), Κατσίκης (Θρασύβουλος),   Θεοδωρίδης(Παναιτωλικός),  Διαμάντης (Εθνικός Αστέρας), Aνδράλας ( ΠΑΣ Γιάννινα), Δήμου (Πιερικός), Μπάρκογλου (Λεβαδειακός), Ροντρίγκο (Καρδίτσα), Κάμπας (Ηλιούπολη), Γεωργίου (Διαγόρας), Περέϊρα (Εθνικός), Πουλάκος (Πιερικός), Γκουγκουλιάς ( Πιερικός), Γιακούμπου (ΟΦΗ), Ταραχούλσκι (Διαγόρας), Ουαταρά (Εθνικός), Σαλαμαστράκης (Διαγόρας), Ραονέ (Καρδίτσα), Μαρουκάκης (Καλλιθέα), Στεφανίδης (Αγροτικός Αστέρας), Ντε Φαρία (Ιωνικός), Τζάνης (ΠΑΣ Γιάννινα)

1 γκολ: Βέρτζος ( Δόξα Δράμας),    Ζουρούδης ( Διαγόρας),  Χανιώτης ( Εθνικός) , Γκόγκας ( Εθνικός Αστέρας), Ντοριβάλ (Καρδίτσα),  Σάλτο ( Ιωνικός), Σιαλμάς ( ΠΑΣ Γιάννινα),   Σουλτανίδης ( Πανθρακικός), Γκούνκελ ( Παναιτωλικός),   Νικολόπουλος ( Ηλιούπολη), Ρούσεφ ( ΑΟΤ), Μανουσάκης ( ΑΟΤ) ,Κορακάκης ( Εθνικός),    Φαμπίνιο ( Καλλιθέα), Παπαζούδης ( Θρασύβουλος), Ζώνας ( Θρασύβουλος),   Γεωργιάδης ( Βέροια),   Χατζηρίζος ( Καρδίτσα), Καούνος ( Παναιτωλικός),     Μίνγκας (ΑΟΤ), Ταραλίδης ( Λεβαδειακός), Ουρόσεβιτς (Ηλιούπολη), Αρβανίτης (Ιωνικός),      Παπουλής ( Πανθρακικός), Σίμωσης ( Πανθρακικός), Ουκάρ (ΟΦΗ), Μοσχάκης (Δόξα Δράμας), Ναπολεόνι (Λεβαδειακός), Λόπες (Πανθρακικός),    Βάντερσον ( ΠΑΣ Γιάννινα), Κώτσιος ( ΠΑΣ Γιάννινα), Φρίμπονγκ (Θρασύβουλος), Μουστόγιαννης ( Θρασύβουλος), Ζαχάρια (Λεβαδειακός), Πόποβιτς (Λεβαδειακός), Χασιώτης (Αγροτικός Αστέρας),Σαπάνης (Αγροτικός Αστέρας),Ουέλιγκτον (Αγροτικός Αστέρας), Ηλιόπουλος (Ηλιούπολη),   Άλβες (Ιωνικός),   Κοντέων ( Πιερικός), Σάντσες ( Βέροια), Σαμαράς ( Βέροια), Ζλάτκοβιτς (Διαγόρας) , Στρατάκης (Εθνικός). Κόσουτιτς(Καρδίτσα), Λουάμο (Εθνικός Αστέρας), Ναλμπάντης (Αγροτικός Αστέρας), Σιστόν (Ιωνικός), Βλάχος (Ιωνικός), Κούσας (Παναιτωλικός), Καρακώστας (Δόξα Δράμας)

ΑΥΤΟΓΚΟΛ: Λίμα ( Δόξα Δράμας), Κακαράς ( Θρασύβουλος ), Γελαδάρης ( Δόξα Δράμας)
Facebook Fab Page
Facebook Group
Twitter LIVE